Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

25cm dypt midt i veien i krysset inn mot hageskogen

Publisert av Kurt Sakariassen 10:40, man. 27 september 2021

Hullet har vært der i over en måned og blir større. Skarp kant og farlig for syklister som kommer i høy fart.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no