Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Store hull i veibanen.

Rapportert anonymt 13:44, tir. 28 september 2021

Svært mange hull på kryss og tvers over veien som gjør det vanskelig å passere uten å ramle nedi.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no