Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ureining av masser ut i sjø

Rapportert anonymt 22:09, ons. 29 september 2021

Me gjekk i sommar ein tur i strondi frå Nes kyrkja og til fyrlykta og la merke til ureine masser i sjøfyllinga frå marka. Me er usikre på namnet på staden men meiner det er som markert på kartet.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no