Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys lyser ikke

Publisert av Joakim Bråten 22:20, ons. 29 september 2021

Gatelys lyser ikke. Mulig defekt lyspære

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no