Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

2 av 3 gatelys ifm "rundkjøringen" innerst i Tulipankroken fungerer ikke. Hhv ved nr 3 og nr 10.

Publisert av Hans Otto 15:15, tor. 30 september 2021

2 av 3 gatelys ifm "rundkjøringen" innerst i Tulipankroken fungerer ikke. Hhv ved nr 3 og nr 10.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no