Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelyset på utsiden av gamleveien 21a funker ikke

Publisert av Lthasle@gmail.com 19:34, fre. 1 oktober 2021

Gatelys funker ikke lenger

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no