Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys virker ikke.

Rapportert anonymt 23:09, fre. 8 oktober 2021

Gatelys virker ikke. Totalt 3 stk på en strekning på 500 meter.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no