Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gang og sykkelvei skilt fjernet

Rapportert anonymt 22:54, onsdag 13 oktober 2021

Nytt skilt ble satt opp i sommer for grisabrekka, dette er nå forsvunnet. Få opp nytt skilt! Med forbud skilt for kjøretøy med undertekst "Gjelder gjennomkjøring" i begge ender, dette før det skjer unødvendig ulykke i grisabrekka for gående, skolebarn og barnehagebarn, vi går nå mot vinter og det har allerede vært frost på morgenen etter nattefrost. Her er det simpelt hærverk som er utført.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no