Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mangler veisperring

Rapportert anonymt 12:25, tor. 14 oktober 2021

Tidligere har det vært en fleksibel bom som tillater brøyting av gangveien, men denne ble brøytet ned vinteren 2019/2020. Etter dette har det ikke vært noe fysisk sperring av gangveien. Det er økende trafikk opp og ned denne veien, og vi har både sett og opplevd episoder der barn har vært på vei opp/ned veien når det har kommet bil i varierende hastighet på gangveien på tross av innkjøring forbud-skilt. Det er også en forgjengerovergang som går rett over til denne gangveien og rett mot evt. nedadkjørende biler.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no