Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Opptil 9 cm hull i vei.

Publisert av Trond Haugen 14:47, søn. 17 oktober 2021

Det er mange hull i veien over en strekning på 1 km.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no