Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Stort hull som blir større og større. Til bry for syklende og bilister.

Publisert av Fredrik Nordahl 19:39, man. 18 oktober 2021

Hullet har vokst de siste tre-fire ukene.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no