Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mangler gatelys i hele gaten

Rapportert anonymt 21:35, tir. 19 oktober 2021

Gatelysene i Skorpevegen virker ikke lengre

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no