Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tidligere meldt mørk lampe

Publisert av keholm@live.no 08:45, tor. 21 oktober 2021

Lys ved inn/ utgangen av gangtunnel. Fylket sin lampe, men koblet i kommunens skap. Skylder på hverandre og kabelbrudd

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no