Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglene llys

Rapportert anonymt 09:18, tor. 21 oktober 2021

Manglende lys i punkt mellom nr 39, 41

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no