Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelysene er plutselig mørke.

Publisert av Chris Klemmetvold Sandvik 21:37, tor. 21 oktober 2021

Gatelys er av.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no