Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Forlatt gravearbeid

Rapportert anonymt 08:01, fre. 22 oktober 2021

Her har det stått forlatt gravearbeid midt på en trafikkert vei på Hauge ved Hans Nielsen Hauges vei. Entrerenør fyller på innimellom for at ikke hullene etter at de har skåret opp veien blir for store. Det er også innsnevring av veibanen, det gjør at kun biler i en retning kan passere. I tillegg må man kjøre i gangfart forbi stedet da hullene til tider er så store til risiko for å ødelegger biler.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no