Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys mangler

Publisert av Torleif Nilsen 18:22, lør. 23 oktober 2021

Mangler lys mellom Torleif Nilsen og Sigfried Olsen. Det ligger også strømkabel oppe i dagen mellom Torleif Nilsen og Bjørg Bakkevoll. Kanslått maskinen har vært borti kabelen og skrelt den. Den er strømførende og til fare for barn. Bør taes umiddelbare grep for fiksing.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no