Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tagging på støyskjerm

Publisert av Geir Bjørnar Smebye 12:53, søn. 24 oktober 2021

Saken er meldt til Hamar kommune for lenge siden, men intet er gjort. Beboer i Aslak Boltsgate 2 har tinglyst avtale om at kommunen har ansvar for ytre vedlikehold.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no