Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende belysning.

Rapportert anonymt 07:53, ons. 27 oktober 2021

Manglende belysning fra Hov skole til avkjørsel Vervegen.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no