Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

To mørke veglys

Rapportert anonymt 09:21, fre. 12 november 2021

Det er nå to lamper som ikke lyser på strekningen ned mot sykkelveg område: 301 KV11887 S1D10 m82

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no