Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Uoversiktlig kryss

Rapportert anonymt 18:58, man. 12 september 2011

Høy vegetasjon i skarp sving, gjør det vanskelig å få oversikt i krysset. Dette gjelder spesielt når man kommer fra Steinkjer og skal svinge av til Sunnan! Et speil hadde kanskje vært løsningen?

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no