Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ikke trygg nok, gang og sykkelvei for skolebarn.

Rapportert anonymt 13:56, ons. 17 november 2021

Ønsker bom på gang og sykkelveien ved Ryli bhg da skolebarn bruker denne og privatbiler kjører på denne gang og sykkelveien der selv om det er en annen utkjøring for biler.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no