Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mangler gatelys ved skulevegen 9 i krysset til Hamrane, ved Hamrane 6 og ved skulevegen 16/18. I tillegg er det eit nytt hull vegen bed Skulevegen 9. Dette hullet vert fort større og er èin stor fare for botn som bruker vegen som skuleveg og nyttar seg av sparkesykkel og sykkel. Må fildata fort

Publisert av Irene Holm Sæterlid 20:55, ons. 17 november 2021

Mangler gatelys ved skuleveke 9 og 16, samt ved Hamrane 6. Det er i tillegg nytt hull i vegen ved Skulevegen 9. Dette er svært farleg for skuleelevar som bruker sparkesykkel og sykkel. Dette er skuleveg for dei fleste elevane i bygda. Må fildata fort.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no