Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Det er en klynge på 5 gatelys som er mørke

Rapportert anonymt 00:17, fre. 19 november 2021

Det er en klynge ved rundkjøringen, ca 5 gatelys er mørke.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no