Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Stort hull i veg/gangveg som følge av vann som kommer opp fra bakken

Publisert av Torstein 16:46, fre. 19 november 2021

Det har kommet vann opp fra bakken i over et år.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no