Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys defekt ved 53d,har vært ute av drift siste året

Publisert av Helge Stølsvik 17:47, tir. 23 november 2021

Defekt gatelys Hornnesvegen 53d,lyset har vært defekt siste året

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no