Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys fungerer ikke

Rapportert anonymt 20:28, tir. 23 november 2021

Mange gatelys på rad er mørke! Vært slik i flere uker

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no