Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Stor issvull i indre sving som kan føre til ukontrollert utslag på bil. Bør skrapes bort.

Publisert av Steinar Strømberg-Lorvik 12:28, man. 29 november 2021

Masse vann har kommet ned langs grøft. Har fryst på og blitt til issvull…

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no