Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys har sluttet å lyse

Publisert av Lars Fosdal 21:13, man. 29 november 2021

Det kommunale gatelyset ved innkjøring til Tryms vei 4 har sluttet å virke.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no