Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Skrekkelige hull og humper i Steinveien etter graving gjort av kommunen. Går ikke å kjøre over. Bilister og mopedister tvinges over i feil kjørebane. Dette kan fort gå på helsa løs. Bør ordnes fort.

Rapportert anonymt 15:56, tir. 30 november 2021

Skrekkelige humper og hull. Tvinger kjørende over i feil kjørebane.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no