Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Djupt hull rundt kummelokk som er laust

Publisert av SondreLygre 16:50, man. 13 desember 2021

Slag hull kumelokk og ring har sege ned undre asfalt kant og danner eit slag hull

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no