Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Feil med gatelys

Publisert av Rune Schaug 20:47, man. 20 desember 2021

Flere gatelys er tradisjon tro mørkelagt i Merkeveien. Jordfeil igjen? Vinden snur lyktetoppen bort fra gata flere steder.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no