Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mange gatelys i Knausen og Dæhlienga er periodisk slukket. En dag noen , en dag noen andre

Rapportert anonymt 17:56, lørdag 1 januar 2022

Mange gatelys lyser/lyser ikke periodisk. Pågått i mange uker

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no