Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Fortau langs Bieveien er ikke brøytet

Publisert av ODD MAGNE GJERSØE 19:42, søndag 2 januar 2022

Det er ikke brøytet på gangsti/sykkelvei langs Bieveien.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no