Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gåent gatelys

Publisert av Kent Kanstad 22:22, man. 10 januar 2022

Gatelys er mørkt, og skjevt. Ser ut som noen har kjørt på lyktestolpen

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no