Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelysene virker ikke fra rundkjøringen og mot Dalabrekke. Dette er skolevei for de små

Rapportert anonymt 08:29, mandag 17 januar 2022

Gatelys fra rundkjøringen ved Bunnpris i Brunsvika mot Dalabrekka skole virker ikke

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no