Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys er mørklagt

Rapportert anonymt 11:45, mandag 17 januar 2022

Hei, det mangler lys i gatelyset mellom Møysalveien 2472 og 2492, ved busstoppet.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no