Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ny fartsdump

Publisert av Roger Fredheim 08:55, fre. 16 september 2011

I Hølandsveien (riksvei 115) fra Kirkeveien og mot Bjørkelangen er det regulert til 40 km/t, det er fra før av 4 fartshumper på denne strekningen men det er et stort behov for en ekstra da de fleste bilister ikke overholder fartsgrensen etter å ha passert den siste fartshumper som er satt opp ca 150 meter unna 50 km/t grensen, etter den siste fartshumper har jeg følelsen av at det er fri fart ut mot Bjørkelangen selv om fartsgrensen endres fra 40 til 50 km/t, og motsatt så kommer de fleste biler samt tunge biler/busser inn fra 50 grensen i alt for stor fart langt over 50 km/t og siden det er 150 meter fra 40 km/t skiltet til første fartshump så senkes ikke farten slik den burde, selv så har jeg på min korte bosteds adresse ( 3 måneder) i nr 15 nesten blitt påkjørt 2 ganger av bilister som kommer nordfra og inn mot Skjønhaug, greit nok at det er en slakk kurve ved mitt hus og noe uoversiktlig, men det er tross alt 40 km/t grense, og i neste begge tilfellene har det nesten endt med en kollisjon, mitt ønske er at det bevilges penger til en fartshump til like ved 40 km/t skiltet som er på utsiden av Skjønhaug (Hølandsveien 15)(bademiljø) mot Bjørkelangen. Jeg ønsker også å påminne dere om at denne veien ferdes det mange skolebarn som ferdes på egen gangvei til barnehage, barneskole, og undomskolen i skjønhaug, men flere barn er nødt til å krysse riksvei 115 for å komme over til gangveien. Iht kostnads oversikten fra FTU (Fylkes trafikksikkerhetsutvalg) så er kostnaden på en stk fartshump pålydende 4000.-, 4000.- er en veldig liten investering mot trafikk ulykker forårsaket av bilister som daglig overskrider fartsgrensen, eller i verste fall et dødsfall på et skolebarn. Jeg ønsker at dette tas opp med høy prioritet, før en ulykke inntreffer.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no