Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Høy fart

Publisert av Håvard Mårstøl 18:31, tir. 8 mars 2011

Biler kjører med alt for høy hastighet etter att veien vart asfaltert. Veien er meget smal og uoversiktelig. Her er det bare spørsmål om tid før barn blir skadd eller drept. Veien er tungt trafikert pga skule og barnehage, Samtidig som den fungerer som skulevei. Veien burde blitt stengt for gjennomkjøring eller i det minste sikret med fartsdempere.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no