Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys ved Professor Ryghs gate 9 er ute av funksjon

Publisert av Arne Holtan 09:59, ons. 26 januar 2022

Gatelys ved nr.9 fungerer ikke

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no