Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Inn trykt kollisjons demper.

Rapportert anonymt 20:46, fre. 16 september 2011

Her er det en gammel bom penge stasjon som ikke er fjernet. Denne har fått skader som bør repareres.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no