Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Alle fortau og sideveier på Vikhammeråsen er speilblanke grunnet mangelfull brøyting. Det må strøes for å unngå ulykker og skader

Publisert av Stian Hauger 11:07, søndag 13 februar 2022

Gjelder hele Vikhammeråsen

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no