Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys i Bergbakken lyser på dagtid, ikke kveld og natt

Publisert av Ton-wang@online.no 22:31, søndag 13 februar 2022

Har vært et problem med gatelys ute av drift på kveld og natt i det siste.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no