Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Stort hull, folk har ødelagt felg her!

Rapportert anonymt 16:44, tirsdag 22 februar 2022

Hull i veien. Flere steder i dette området, biler blir sendt på verksted!

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no