Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys ved lyngnesvegen 76 virker ikke

Rapportert anonymt 19:54, tirsdag 22 februar 2022

Gatelys ved Lyngnesvegen 76 tenner ikke, pære er defekt.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no