Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Skraping av vei

Rapportert anonymt 20:44, mandag 7 mars 2022

Hullete vei, behov for skraping

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no