Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i Sandgata/Tordenskiolds gate

Rapportert anonymt 19:19, fredag 11 mars 2022

Det finnes et hull i veien her hvor jeg har punktert i dag. Jeg håper denne beskjeden unngår andre punkterer her

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no