Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gjerde mellom veg og jernbane holder på å falle helt ned.

Rapportert anonymt 21:15, mandag 14 mars 2022

Nettinggjerde mellom veg og jernbane er helt løst over flere meter og toppen av gjerdet bøyer ut i vegbanen til stor fare spesielt for syklister. Det er lovet fikset for lenge siden, men ingen ting er gjort. I tillegg til åpenbar fare og manglende sikkerhet mot jernbane er det utrolig lite pent. Dette må repareres omgående !!

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no