Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gangvei

Rapportert anonymt 07:50, torsdag 17 mars 2022

Gangveiene burde vært skrapt, vanskelig å komme seg frem med vogn o.l

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no