Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Asfalt i så dårlig forfatning at det resulterer skader på understell på kjøretøy.

Rapportert anonymt 22:17, ons. 23 mars 2022

Asfalten er i så dårlig forfatning at det har ført til skader på kjøretøy som kjører her daglig. Høydeforskjellen mellom midten og hjulspor er så stor at kjøretøyene tar nedi. Problemet er stadig økende uten at noe blir gjort. Det har også ført til uhell for syklende at asfalten er så dårlig at det stadig dukker opp nye hull.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no